Dom Mediowy

wyspecjalizowana agencja reklamowa zajmująca się usługami związanymi z obsługą mediów – planowaniem i zakupem przestrzeni i czasu reklamowego, doradztwem, analizami, itp.

Storyboard

(ang. story 'opowieść, historia’, board 'tablica’) wstępna wersja reklamy telewizyjnej z opisaną sferą dźwiękową i stroną wizualną przedstawioną za pomocą rysunków i zdjęć.

Creative team

(ang. creative 'twórczy’, team 'drużyna, zespół’) zespół pracujący nad opracowaniem reklamy: projektant graficzny i copywriter.

Account executive

pracownik agencji pracujący z klientem i reprezentujący interesy klienta (terminy, budżet itd.) wewnątrz agencji.

Cromalin

patrz: proof

Czytelnictwo ostatniego wydania

(COW) część ankietowanych, którzy czytali lub przeglądali wybrane pismo w czasie, kiedy było aktualne.

Czytelnictwo przeciętnego wydania

(CPW) średni procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego. Wskaźnik ten jest podstawą do wyliczania standardowych kryteriów służących do konstruowania media planów (szacowany na podstawie średniej liczby czytanych wydań).

Evaluation

(ang. 'szacowanie’) określanie skuteczności reklamy danego produktu, firmy.

Employee relations

(ang. employee 'pracownik’, relation 'stosunek’) budowanie wizerunku firmy poprzez respektowanie uzgodnień z pracownikami, uczciwe ich traktowanie, umożliwianie rozwoju i docenianie; zalicza się do nich działania z zakresu human resources, praktyki pozyskiwania pracowników i naboru kadry, tworzenie systemu bonifikat, co przekłada się na wzrost efektywności, lojalności i pozytywnego wizerunku firmy.

Advertising agency

(ang.) agencja reklamowa.