Employee relations

(ang. employee 'pracownik’, relation 'stosunek’) budowanie wizerunku firmy poprzez respektowanie uzgodnień z pracownikami, uczciwe ich traktowanie, umożliwianie rozwoju i docenianie; zalicza się do nich działania z zakresu human resources, praktyki pozyskiwania pracowników i naboru kadry, tworzenie systemu bonifikat, co przekłada się na wzrost efektywności, lojalności i pozytywnego wizerunku firmy.