Czytelnictwo ostatniego wydania

(COW) część ankietowanych, którzy czytali lub przeglądali wybrane pismo w czasie, kiedy było aktualne.