Czytelnictwo przeciętnego wydania

(CPW) średni procent respondentów, którzy czytali lub przeglądali przeciętne wydanie czasopisma z cyklu sezonowego. Wskaźnik ten jest podstawą do wyliczania standardowych kryteriów służących do konstruowania media planów (szacowany na podstawie średniej liczby czytanych wydań).