Direct mail

(ang. direct 'bezpośredni’, mail 'poczta’) reklama docierająca bezpośrednio do klienta drogą pocztową.