Direct response advertising

(ang. direct 'bezpośredni’, response 'odpowiedź’, advertising 'reklama’) reklama zachęcająca odbiorcę do natychmiastowego działania, np. odesłania wypełnionego kuponu z prośbą o informacje lub o przysłanie reklamowanego towaru.