Evaluation

(ang. 'szacowanie’) określanie skuteczności reklamy danego produktu, firmy.