Account executive

pracownik agencji pracujący z klientem i reprezentujący interesy klienta (terminy, budżet itd.) wewnątrz agencji.