Krój pisma

charakterystyczny obraz zestawu znaków o jednolitym kształcie, np. Baskerville, Garamond, Gill. Oryginalny krój pisma nadaje indywidualny charakter liternictwu użytemu w tekście.

Above the line (ATL)

część budżetu marketingowego, przeznaczona na typowe media reklamowe (telewizja, prasa, radio, reklama zewnętrzna, reklama w kinach). Porównaj z below the line.

Korekta

poprawianie błędów w tekście przygotowywanym do druku, np. na próbnych odbitkach, dokonywane za pomocą specjalnych, umownych znaków.