Liczba czytanych wydań

(LCW) zmienna przyporządkowująca każdemu z respondentów liczbę czytanych wydań danego tytułu prasowego w cyklu sezonowym.

Above the line (ATL)

część budżetu marketingowego, przeznaczona na typowe media reklamowe (telewizja, prasa, radio, reklama zewnętrzna, reklama w kinach). Porównaj z below the line.

Korekta

poprawianie błędów w tekście przygotowywanym do druku, np. na próbnych odbitkach, dokonywane za pomocą specjalnych, umownych znaków.