Krój pisma

charakterystyczny obraz zestawu znaków o jednolitym kształcie, np. Baskerville, Garamond, Gill. Oryginalny krój pisma nadaje indywidualny charakter liternictwu użytemu w tekście.