Kafeteria odpowiedzi

zestaw możliwych odpowiedzi przewidzianych przez autora pytania zamkniętego np. w kwestionariuszu ankiety.