Above the line (ATL)

część budżetu marketingowego, przeznaczona na typowe media reklamowe (telewizja, prasa, radio, reklama zewnętrzna, reklama w kinach). Porównaj z below the line.