Czytelnictwo dni tygodnia

(CDT) wskaźnik ten umożliwia sprawdzenie poziomu czytelnictwa dzienników w konkretny dzień tygodnia i odpowiada procentowi respondentów, którzy czytali lub przeglądali co najmniej jedno wydanie z wybranych dni tygodnia.