Account group

(ang.) w agencji reklamowej grupa osób pracująca dla jednego klienta lub zajmująca się promocją jednej marki.