Collateral

(ang. 'równoległy’) materiały reklamowe inne od tych obecnych w środkach masowego przekazu, pomocne w prezentacjach handlowych.