Coverage

(ang. 'zasięg’) obliczenie i podanie w procentach liczby osób, które miały możliwość obejrzeć lub usłyszeć reklamę.