Copy strategy

(ang. copy 'kopia, odpis’, strategy 'strategia’) koncepcja reklamy danego produktu, określająca pożądane wrażenie, jakie ten produkt powinien wywrzeć na odbiorcy, a także ustalająca sposób pomiaru efektów reklamy.