Copy date

(ang. copy 'kopia, odpis’, date 'data’) nieprzekraczalny termin dostarczenia materiałów reklamowych odpowiednim środkom przekazu.