Communication Design

(ang. projektowanie komunikacji). Dziedzina zajmująca się działaniami i sposobami, w jakie media komunikują się z odbiorcami i wzajemnie między sobą lub wewnątrz siebie. Dotyczy takich pojęc jak projektowanie informacji, redakcja, typografia, ilustrowanie, animacja, projektowanie stron internetowych, reklama, indetyfikacja wizualna itd.