Advertising idea

(ang. advertising 'reklamowanie’, idea 'pomysł’) pomysł na oryginalną, przyciągającą uwagę konsumenta reklamę, dopasowaną do charakteru danego produktu.