Business reply mail

(ang. business 'biznes’, reply 'odpowiedź’, mail 'poczta’) przesyłka dostarczana pocztą, w której zamieszczona jest propozycja zakupu jakiegoś produktu oraz ofrankowana koperta lub karta pocztowa, ewentualnie adnotacja o opłaceniu korespondencji zwrotnej przez reklamującą się w ten sposób firmę.