Brand salience

(ang. brand 'marka’, salience 'wystawanie, sterczenie’) miara pośrednia skuteczności reklamy; informuje o tym, ilu konsumentów (w procentach) wymieniło daną markę na pierwszym miejscu w ramach określonej kategorii produktu. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)