Biznesplan

plan organizacji przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia, na który składa się analiza ekonomiczna, techniczna i strategia działania.