Agencja reklamowa

działający na zlecenie pomysłodawca i wykonawca reklamy klienta oraz pośrednik w jej rozpowszechnianiu za pomocą środków masowego przekazu. (W. Šmid Encyklopedia promocji i reklamy, Kraków 2001)