Brand positioning

(ang. brand 'marka’, positioning 'nadawanie pozycji’) działania firmy zmierzające do ulokowania marki w świadomości odbiorców i zajęcia przez nią określonej pozycji względem konkurentów. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)