Brand manager

pracownik firmy koordynujący działania związane z dbaniem o markę, ściśle współpracujący z agencją reklamową.