Badania medialne

badania, których celem jest ustalenie GRP dla poszczególnych mediów reklamowych (prasa, radio, telewizja) w znanym okresie; ustalenie zależności między grupą odbiorców danego medium a opisującymi ją zmiennymi o charakterze demograficznym i socjograficznym.