Agencja a la carte

typ agencji reklamowej, która oferuje swoim klientom duży wybór usług kosztem utraty kontroli nad pozostałymi częściami procesu przygotowania reklamy.