Bigowanie

nagniatanie papieru wzdłuż wyznaczonej linii w celu ułatwienia jego zagięcia.