Reklama

1. działanie polegające na perswazji oraz kształtowaniu opinii i gustów klienta w celu pobudzenia jego zainteresowania produktem i nakłonienia go do zakupu.
2. napis, rysunek, audycja radiowa, telewizyjna itp. służące zachęceniu odbiorcy do zakupu towaru lub usługi oferowanych przez producenta albo sprzedawcę.