Hierarchia efektów reklamy

model Lavidge’a i Steinera, który zakłada, że reklama wywiera wpływ na klienta etapami – najpierw przez dostarczenie wiedzy o produkcie, następnie przez wywołanie zmiany postawy i poglądów odnośnie do produktu, wreszcie skłonienie klienta do zakupu. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)