Reaserch

(ang. badanie) w branży reklamowej badanie określonego fragmentu rynku, aktualnej sytuacji na nim, przegląd informacji na dany temat itp.