Dżingiel

(ang. jingle = dzwonienie, brzęczenie) łatwy do zapamiętania motyw muzyczny lub sygnał dźwiękowy, wspomagający przekaz reklamy telewizyjnej lub radiowej.