Dead line

(ang. dead 'śmierć’, line 'linia’) – ostateczny, nieprzekraczalny termin, np. dostarczenia materiałów potrzebnych do artykułu itp.