Creative team

(ang. creative 'twórczy’, team 'drużyna, zespół’) zespół pracujący nad opracowaniem reklamy: projektant graficzny i copywriter.