Burza mózgów

metoda zespołowego kreowania nowych pomysłów (na przykład dotyczących treści i formy przekazu reklamowego), polegająca na nieskrępowanej dyskusji zaangażowanego w sprawę grona osób, które swobodnie wyrażają wszelkie koncepcje niepodlegające ocenie w trakcie sesji; służy znalezieniu jak najlepszego rozwiązania danego problemu; wyniki dyskusji są analizowane i oceniane dopiero po jej zakończeniu.