Breaking news

(ang. breaking 'łamanie, przerywanie’, news 'wiadomości’) wiadomości z ostatniej chwili, dla których przekazania przerywa się aktualnie nadawany w telewizji lub radiu program, transmisję.