Attitudinal research

(ang. attitude 'postawa, nastawienie’, research 'badanie’) badanie stosunku konsumentów do danej marki przed przystąpieniem do opracowywania reklamy.