Badania jakościowe

(ang. qualitative research) badania o charakterze eksploracyjnym przeprowadzane wśród konsumentów, mające na celu poznanie reakcji badanych osób (respondentów wybranych z badanej populacji) na dany produkt.