Attached mail

(ang. attach 'przyczepić, dołączyć’, mail 'poczta’) ulotka dołączona do przesyłki własnej lub innego niekonkurencyjnego przedsiębiorstwa.