Znajomość marki

awareness – świadomośc, zdolność respondentów do przypomnienia (znajomość spontaniczna) lub wskazania na liście (znajomość wspomagana) nazwy marki.