Storyboard

(ang. story 'opowieść, historia’, board 'tablica’) wstępna wersja reklamy telewizyjnej z opisaną sferą dźwiękową i stroną wizualną przedstawioną za pomocą rysunków i zdjęć.