Skyscraper

(ang. 'drapacz nieba’) rodzaj reklamy internetowej mający postać pionowego bannera umieszczanego z prawej lub lewej części strony www; nietypowy format powoduje większą zauważalność reklamy.