Skład

czcionki ułożone w wyrazy, tworzące tekst gotowy do druku; także czynność zestawiania tych czcionek.