Rolodex agency

(ang. rolodex 'rodzaj spisu adresów i telefonów’, agency 'agencja’) agencja z kartoteki; nie ma ona podstawowego personelu, lecz wynajmuje wysokiej klasy specjalistów do określonych zadań; eksperci związani z taką agencją pracują nad reklamami tylko od czasu do czasu i to w różnych zespołach, nadmiernie więc nie eksploatują wyobraźni i łatwiej wpadają na nowatorskie pomysły.