Redaktor

osoba zatrudniona w redakcji, przygotowująca materiały przeznaczone do publikacji albo nadania przez radio lub telewizję.