Redakcja

1. opracowanie tekstu przygotowywanego do publikacji od strony merytorycznej i językowej, przygotowanie do druku.
2. kolejna wersja tekstu w trakcie opracowywania.
3. instytucja lub jej dział zajmujący się redagowaniem i wydawaniem książek lub czasopism, a także przygotowywaniem audycji radiowych lub telewizyjnych; również zespół osób zatrudnionych przy tych czynnościach.