Recency planning

(ang. recency 'nowość’, planning 'planowanie’) koncepcja planowania mediów polegająca na budowaniu możliwie maksymalnego zasięgu w krótkich cyklach (ideałem jest cykl jednodniowy).