Reason to believe

(ang. reason 'racja, powód’, to believe 'uwierzyć’) potwierdzenie korzyści prezentowanej w reklamie przez np. wyjaśnienie procesu działania produktu i/lub przedstawienie składników w sposób uwiarygodniający komunikat.