Product placement

(ang. product 'produkt’, placement 'umieszczenie’) rodzaj reklamy, najczęściej w ramach sponsoringu, polegający na wprowadzeniu do scenografii filmu lub programu telewizyjnego produktów (często jako tzw. rekwizytów grających) konkretnej marki, tak by widoczna była ich nazwa firmowa.